آموزش نصب گوگل ریکپچا بر روی وردپرس

آموزش نصب گوگل ریکپچا بر روی وردپرس


Install Google Recaptcha in WordPress Login


گوگل ریکپچا :
یک ابزار امنیتی که در فرم های میتوان استفاده کرد تا کاربران واقعی از فرم ها استفاده کنند نه ربات ها

نصب
از هسته افزونه های وردپرس از داخل پنل نصب کنید. WordPress ReCaptcha
حساب خود در سایت 
https://www.google.com/recaptcha/about/
ایجاد کنید و بعد از ورود به حساب مشخصات سایت خود را وارد کنید.
بعد از این کار ریکپچا به شما دو کد هش بنام های
شناسه سایت(site key)
 شناسه امنیتی(secret key) 
این کد ها را در افزونه خود ست کنید
به این شکل :

ریکپتچا

تنظیمات خود را برای فرم ها تنظیم کنید 
به این شکل :

 

این افزونه آماده شد . میتوانید از این ابزار جهت جلوگیری از ربات ها برای داده های غیر واقعی استفاده کنید.